2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi  Yapılması Esasına İlişkin Yöntmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’‘te yer alan EK Madde 1 “Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş “maddesine göre ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler hazırlık, ara sınıf ve son sınıf  dahil olmak üzere en geç 13 Ocak 2017 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

PROGRAM KONTENJAN
Bilgisayar Programcılığı 6
Elektrik 4
İş Sağlığı ve Güvenliği 8
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 8
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 8
Sosyal Hizmetler 10
Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş yapmak isteyenlerin aşağıdaki belgeler ile Meslek Yüksekokulumuza başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler 

1. Dilekçe

2. ÖSYS Sonuç Belgesi

3. Yükseköğretim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

4. Disiplin Durumunu Gösterir Belge (Öğrenci belgesi ya da transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez)

5. Not Transkripti (Muafiyet için)

6. Ders İçeriklerinin Gösterir Belge (Muafiyet için)

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf