ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Erhan ZEYTUN Müdür
Öğr.Gör. Abdülkadir ÖZDEMİR Müdür Yrd.
Öğr.Gör. Fatih ÇAĞLAR Müdür Yrd.
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Üye
Doç.Dr. İlhami YÜCEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem GÜNEŞ Üye
 Yüksekokul Sekreteri  Orhan ŞENGÜL  Raportör