ÜNVAN ADI SOYADI GÖREVİ
Yrd.Doç.Dr. Erhan ZEYTUN Müdür
Öğr.Gör. Abdülkadir ÖZDEMİR Müdür Yrd.
Doç.Dr. İlhami YÜCEL Üye
Doç.Dr. Muzaffer OKUR Üye
Yrd.Doç.Dr. Muharrem GÜNEŞ Üye
Okutman Rafet ÖZDEN Müdür Yrd.
Yüksekokul Sekreteri Orhan ŞENGÜL Raportör