Müdür Yrd. Doç. Dr. Erhan ZEYTUN
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Abdulkadir ÖZDEMİR
Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı Okutman Rafet ÖZDEN
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Fatih ÇAĞLAR
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Abdulkadir ÖZDEMİR
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Fatma AKAR
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Erhan DEMİR
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Başkanı Öğr. Gör. İhsan AKEREN
Yüksekokul Sekreteri (Raportör) Orhan ŞENGÜL